ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
27 พ.ย. 2563 - 6 ธ.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 ธ.ค. 2563
หมวดกีฬา
 จัดที่ โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
10 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | Thailand Tourism Directory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • รายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง (TOR) โครงการส่งเสริมการประชาสัมพ..... (30/07/2562)
  •  รายงานผลการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี
    ของดี/บริการเด่น ประจำจังหวัด