ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำสนาม จัดหาเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (รอบชิงชนะเลิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     17 ก.ย. 2562
จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 (งานกินเจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 ก.ย. 2562
จ้างจัดเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และจัดพิธีเปิด-ปิด (กิจกรรมวอลเลย์บอลชายหาดสมิหลาบีช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (Hatyai Hard Sale) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     6 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำสื่อออนไลน์โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (Hatyai Hard Sale) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     6 ก.ย. 2562