แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์   16 ก.พ. 2564 246 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (งานสม.....   6 ม.ค. 2564 314 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (สงขลามาราธอน)   28 ธ.ค. 2563 274 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (วอลเลย์บอลชายหาดสมิหลาบีช.....   28 ธ.ค. 2563 260 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (สงขลาไตรกีฬา)   28 ธ.ค. 2563 264 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา(การประ.....   28 ธ.ค. 2563 171 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้น.....   28 ธ.ค. 2563 173 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดต.....   28 ธ.ค. 2563 136 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ   28 ธ.ค. 2563 142 ครั้ง