ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์   16 ก.พ. 2564 18 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์   16 ก.พ. 2564 13 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ   22 ม.ค. 2564 29 ครั้ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาเข่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ   22 ม.ค. 2564 29 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ   11 ม.ค. 2564 35 ครั้ง
ราคากลาง เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ   28 ธ.ค. 2563 25 ครั้ง
ขอบเขตของงาน (TOR) เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ   28 ธ.ค. 2563 32 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ   28 ธ.ค. 2563 28 ครั้ง
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง (TOR) โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสง.....   30 ก.ค. 2562 296 ครั้ง