ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กิจกรรม Hatyai Hard S..... 14 ก.ค. 2560 170 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ปี 2560 (ค่าจ้างเหมาซักรีด) การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งช..... 4 ก.ค. 2560 130 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ปี 2560 (ป้ายไวนิลและป้ายประชาสัมพ..... 27 มิ.ย. 2560 133 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒธรรม กลุุ..... 11 เม.ย. 2560 147 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ปี 2560 (จัดทำบัตรประจำตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าที่) การ..... 4 ก.ค. 2559 116 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภา..... 26 ก.พ. 2559 117 ครั้ง

หมวดย่อย