ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กิจกรรม Hatyai Hard S.....   14 ก.ค. 2560 604 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ปี 2560 (ค่าจ้างเหมาซักรีด) การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งช.....   4 ก.ค. 2560 455 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ปี 2560 (ป้ายไวนิลและป้ายประชาสัมพ.....   27 มิ.ย. 2560 457 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒธรรม กลุุ.....   11 เม.ย. 2560 602 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ ปี 2560 (จัดทำบัตรประจำตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าที่) การ.....   4 ก.ค. 2559 499 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภา.....   26 ก.พ. 2559 393 ครั้ง