การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง"

10 พ.ค. 2565      78 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายเอกวิทย์  หนูช่วย นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง"  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไม่แสวงผลกำไร โดยเงินบริจาคจะนำสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ รพ.จุฬาภรณ์) เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ต่อไป

     โดยกำหนดการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 - 10.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครปั่น ฟรี รับจำนวน 300 คน (www.topnews.co.th/bike) จะได้รับเสื้อปั่น อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมประกันอุบัติเหตุ โดยจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางปั่นรวม 29 กิโลเมตร (ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) มีจุด Start - Finish ณ ประตูสนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ฝั่งถนนหาดชลาทัศน์) โดยมีจุดพัก ณ โรงสีแดง ให้นักปั่นได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกร่วมกัน