สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ (General Prem Park)

13 พ.ย. 2561      396 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เป็นสวนที่ชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแด่ "พลเอกเปรมติณสูลานนท์" อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทยซึ่งเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิด ภายในสวนมีหอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณความดีของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และยังมีบริเวณสวนสาธารณะ ประติมากรรมกลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนตาลโตนด แหล่งนำกลางสวนรวมไปถึงศูนย์บริการการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีสะพานทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติชีวภาพป่าชายเลนอีกด้วย