เจดีย์สองพี่น้อง (TWO BROTHERS PAGODA)

13 พ.ย. 2561      631 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตั้งอยู่บนหัวเขาแดง บริเวณกันกับป้อมปืนถัดไปบนยอดเขาค่ายม่วง นิยมเรียกกันว่า "เจดีองค์ดำ เจดีย์องค์ขาว" เจดีย์องค์ดำ (องค์พี่ เจ้าพระยาพระคลัง ดิศ บุญนาค เป็นผู้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งมาปราบกบฏไทรบุรี ปี พ.ศ. 2373) เจดีย์องขาว (องค์น้องพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ทัด บุญนาค เป็นผู้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งมาปรากบฏไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู ปี พ.ศ. 2381)