พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล (เจดีย์แสตนเลต) เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

21 พ.ย. 2561      1706 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ย้อนเวลากลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ และประชาชน ได้ร่วมกันจัดสร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง จนในที่สุดเจดีย์ที่ไม่เหมือนใครในโลก ก็สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาเพียง 160 วันเท่านั้น ชาวต่างประเทศที่มาเยือนมักเรียกที่นี่ว่า วัดคิงภูมิพล หรือ วัดสแตนเลส

  วัดสแตนเลส มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีเรื่องราวการเผยแพร่พุทธประวัติ และพุทธจริยวัตร ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวเมือง หาดใหญ่ โดยรอบได้ บรรยากาศบริเวณวัด มีความเงียบสงบ ร่มเย็น เป็นอย่างมาก ผู้เขียนนั้นไม่แปลกใจเลยที่สถานที่แห่งนี้ จะจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะ และสวดมนต์ด้วย   ยามเมื่อแสงพระอาทิตย์ต้ององค์เจดีย์นั้น มีความแวววาวสะท้อนแสงพระอาทิตย์งดงามมาก มองเห็นได้ในระยะไกล เป็นไฮไลท์ที่มองเห็นแล้ว บอกได้เลยว่า พิกัดตรงนี้คือ เจดีย์สแตนเลส ที่ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์

งานสถาปัตยกรรมของเจดีย์ ยังมีความพิเศษ เพราะเป็นสแตนเลสเส้นกลมที่ทางมูลนิธิจัดหามาโดยเฉพาะ  โดยรอบภายนอกและภายในยังมีถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำมาตกแต่ง เป็นงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ประยุกต์ได้อย่างลงตัวมากๆ ค่ะ ภายในเจดีย์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมบนชั้น ๒ ได้ด้วยค่ะ ฐานของพระมหาเจดีย์ก่อเป็นอิฐถือปูน ฉาบด้วยสีทอง ไม่มีบานประตู แต่เจาะเป็นช่องวงกลมทั้งหมด 14 ช่อง โดยผนังด้านนอกฝังเหรียญบาทไว้โดยรอบ เมื่อเดินเข้ามาภายในก็จะมองเห็นโครงสร้างเจดีย์ที่ทำจากสแตนเลสทั้งหมด เหมือนเวลาเราเห็นกลไกนาฬิกา นั่นคือความมหัศจรรย์ในผลงานของมนุษย์ที่รังสรรค์ขึ้นมา

วัดเจดีย์สแตนเลส มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล ความหมายของชื่อนั้น มีนัยสำคัญคือ ไตรภพ หมายถึง พระอรหันต์ในบ้าน นั่นคือ บิดา มารดา และ ไตรมงคล หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหาเจดีย์องค์นี้ เป็นพระมหาเจดีย์ที่ทุกคนมากราบไหว้แล้ว ย่อมรำลึกถึงคุณบิดามารดา พระอรหันต์ผู้ประเสริฐที่ให้กำเนิดเรามา ตอกย้ำเรื่อง ความกตัญญู กตเวทิตา ที่ทุกคนควรพึงมีในสามัญสำนึก และ ความระลึกถึงในคุณของประเทศชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ดีและเป็นสุขเช่นทุกวันนี้

เมื่อเดินเข้ามาในพระมหาเจดีย์ ใจกลางของเจดีย์คือ แกนกลาง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ในจุดนี้ เป็นจุดที่ถวายผ้าไตร เราสามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการนั่งสวดมนต์รวมใจให้สงบได้ ในมุมนี้หากมองเงยขึ้นไป ก็จะเห็นความมหัศจรรย์ของโครงสร้างที่ซับซ้อนและสวยงามของสแตนเลสหลายเส้น และเน้นรูปทรงวงกลม ทั้งการตกแต่งภายใน และภายนอกที่ดูสลับซับซ้อนแต่สวยงามแปลกตา นอกจากนี้งานออกแบบยังมีสิ่งสร้างสรรค์ ด้วยการนำเอาบาตรมาประดับตกแต่ง จัดวางอยู่เป็นกลุ่มๆ ซึ่งสื่อความหมายถึง การทำบุญประจำวันเกิด เดือนเกิด และปีที่เกิด

   หากไปเที่ยวเมืองหาดใหญ่ พระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล จึงเป็นสถานที่ที่ควรแวะชม เพราะนอกจากจะได้เที่ยวชม และเรียนรู้งานสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่เป็นรูปแบบพระเจดีย์สแตนเลสที่แปลกตาแล้ว พระเจดีย์องค์นี้ยังเป็น Unseen ที่ไม่เหมือนใคร แถมวิวทิวทัศน์ที่นี่ยังมองได้  360 องศา สถานที่แห่งนี้ยังเหมาะกับการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติใจให้สงบ ที่นี่จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าถวายสังฆทานทุกวันที่  7, 17 และ  27 ในเวลา 10.20 น. ของทุกเดือน