ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย)

12 ธ.ค. 2561      69 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยนางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  กุลเทพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) โดยนายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี นายกันต์ณธีร์ เนติโรจนชัยชาญ ,นายเกริกฤทธิ ศรีรุ่งวิกรัย คณะทำงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอรายละเอียดโครงการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล และ เอกชน เข้าร่วมทีมที่ปรึกษาได้ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ระยะทางรวมประมาณ 600 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบททั้งนี้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เดินทางบนสายทางหลักให้สามารถเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ สถานีรถไฟ ท่าเรือไปยังเกาะต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก อีกส่วนหนึ่งคือเป็นทางเลือกในการเดินทาง กรณีที่ผู้เดินทางไม่มีความเร่งรีบกับการเดินทางมากนัก สามารถเปลี่ยนจากการเดินทางบนถนนสายหลักมาเดินทางบนถนนสายรอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพสวยงาม (scenic route) เนื่องจากอยู่ติดทะเลอ่าวไทย