อำเภอนาหม่อม Namom

10 เม.ย. 2563      156 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจะนะ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่