ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

17 มี.ค 2564      288 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

เกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง Home Lodge มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 14 ตัวชี้วัด

1.องค์ประกอบด้านความสะอาด

2.องค์ประกอบด้านความสะดวก

3.องค์ประกอบด้านความปลอดภัย

4.องค์ประกอบด้านความเป็นธรรม

5.องค์ประกอบด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้น การสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ท่านจะได้รับแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเป็นภาพลักษณ์ที่ดี อันมีผลต่อความมั่นใจ ความรู้สึกปลอดภัยในการใช้บริการของนักท่องเที่ยว


 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564เอกสารดาวน์โหลด

attch_20210317110850_0.pdf ดาวน์โหลด